ota yhteyttä

LÖYDÄMME VARMASTI SOPIVAN PALVELUN TARPEISIISI

LUE TÄSTÄ OHJEET ASIAKKAILLE!

VUOKRALAITEASIAKKAAT

 

Varatut päivät

Varaathan vuokralle haluamasi tuotteen ajoissa, mutta toki voit kysyä vapaana olemista ihan h-hetkelläkin. Palvelemme mielellämme, jos se suinkin on mahdollista! Yleensä vuokra-aika on 1-2 vuorokautta, mutta mikäli toista varausta ei ole jonossa, voi helposti neuvotella jatkoajasta.

Varaaminen ja muutokset varaukseen
Varausmaksua emme peri, mutta kalliimmista tuotteista voi olla sekä vuokrasopimuksen laatiminen että panttimaksu 20-50€. Pantti toki palautetaan, mikäli laite on kunnossa, pesty ja palautettu ajoissa.

Maksuton peruuttaminen tai ajankohdan muutos onnistuu viimeistään 2 vrk ennen vuokrauksen alkamista. Myöhäisemmästä peruuttamisesta veloitamme 20€, mikäli olemme joutuneet myymään ”EI-OOTA” kyseisen varauksen vuoksi.

Km-korvaukset
Matkakulut koskevat VAIN mikäli vuokratuote on pyydetty tuomaan ja/tai noutamaan. Hinta on Vuorelasta laskettuna 17,50 €/suunta Kuopion ja Siilinjärven keskusta-alueille. Kauemmas km-korvaus on 17,50 e aloitus + 0,43 e/km.

Vuokratuotteiden noudot onnistuvat Siilinjärven Vuorelasta sovitulla tavalla. Vuokratuotteita emme postita.

Arvonlisävero
Kaikki vuokrahintamme sisältävät alv:n 24%.

Vastuu
Huomioithan, ettei vuokraajia tai vuokravälineitä käyttäviä ole vakuutettu Jenga-Jengalan toimesta.

OHJELMAPALVELUSISÄLTÖJÄ VARAAVAT ASIAKKAAT

 

Juhla-aika ja laskutus

Jengulin vierailun kesto on lasten kotisynttäreille 0,5 h, ellei erikseen muuta sovita.  Yritystilaukset räätälöidään tarpeen mukaan.

Laskutus on mahdollista sähköpostitse jälkikäteen. Yrityksille on käytössä verkkolaskutus.

Km-korvaukset

Matkakulut lisätään laskien Vuorelasta kunkin vuoden kilometrikorvausten mukaan lisättynä arvonlisäverolla 24%.

Arvonlisävero

Kaikki hintamme sisältävät alv:n 24% lukuunottamatta esiintymispalkkioita (Kimalle-keiju, Joulupukki, Jenguli jne.), jolloin alv on 0%.

Muuta huomioitavaa

Tilauksen yksityiskohdista ja aikataulusta ym. sovitaan ensisijassa sähköpostitse.

Vastuu
Huomioithan, ettei juhliin osallistuvia ole vakuutettu Jenga-Jengalan toimesta. Lasten valvontavastuu on aina järjestävillä vanhemmilla.

tietosuoja

Tietosuoja ja asiakasrekisteri
Jenga-Jengalan kanssa asioineiden yhteystietoja emme luovuta kolmansille osapuolille. Halutessaan yhteystiedot voi mlloin tahansa pyytää poistamaan asiakasrekisteristämme. Yhteystietoja käytämme asiakassuhteiden ylläpitoon.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laatimispäivämäärä 5.4.2018.

REKISTERIN NIMI
Tehomaattori Oy:n ja Jenga-Jengalan palveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Tehomaattori Oy / Jenga-Jengala
info(at)jenga-jengala.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Jenga-Jengalan palveluihin liittyvä asiakastietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Jenga-Jengala käyttää kaikkea kerättyä tietoa ensisijaisesti olemassa olevien asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Jenga-Jengala käyttää rekisteriä myös tarjoamiensa palveluiden kehittämisen apuna, tiedottaakseen palvelussa tapahtuvista tärkeistä käyttäjiä koskevista muutoksista sekä täyttääkseen antamansa palvelulupaukset.

Yhteystietoja voidaan käyttää  Jenga-Jengalan omaan suoramarkkinointiin.

Jenga-Jengala pyrkii varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Jenga-Jengala on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakassuhteen avaamisessa ja hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot tai osa niistä: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot kyseessä olevista palveluista.

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tiedustelujen ja palvelutilausten yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti Jenga-Jengalan omiin markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjärekisterin tietoja ei myydä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

Jenga-Jengala käyttää uutiskirjeiden lähetyksessä automaattista sähköpostipalvelua, johon tallennetaan uutiskirjeen tai vastaavan tilaajan sähköpostiosoite. Uutiskirjetilauksesta voi irtisanoutua kunkin kirjeen ohessa olevasta painikkeesta.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tietoja sisältävään salasanasuojattuun järjestelmään on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.